Reserverings- en huurvoorwaarden

Definities
Gast: U, de persoon of groep die de villa huurt.
Eigenaar: degene die de villa aanbiedt voor verhuur tegen een bepaald huurtarief.
Huurbedrag: het bedrag voor de huur van de villa voor de gehuurde periode.
Huurperiode: de overeengekomen periode vanaf de dag van aankomst tot aan de dag van vertrek uit de villa.

Reserveringen
Het reserveren van de vakantiewoning is absoluut noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen.
Alle boekingen zijn onderworpen aan de voorwaarden en condities zoals gespecifieerd in dit document tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door de eigenaar. Voor boekingen zal een periode van maximaal 14 dagen worden aangehouden door de eigenaar voor de totale afhandeling van de reservering en in afwachting van de ontvangst van de eerste aanbetaling. Op het moment dat u de reservering maakt, bent u een aanbetaling van 40% verschuldigd (=niet terug betaalbaar). Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 weken voor de geplande aankomstdatum betaald te zijn. Bij niet nakoming heeft de eigenaar het recht de boeking te annuleren en vervalt het aanbetaalde bedrag automatisch aan de eigenaar.
Betalingsherinneringen worden in principe niet verzonden. In geval van te late betaling behoudt de eigenaar zich het recht voor om de boeking te annuleren. In het geval een boeking wordt gemaakt korter dan 6 weken voor aankomstdatum, dan dient de gehele huursom ineens betaald te worden.

Borgsom
Een bedrag van € 400 wordt gevraagd als borgsom voor eventueel ontstane schade en breuk tijdens uw verblijf. Deze borgsom wordt binnen 14 dagen na uw vertrek uit de villa terugbetaald als er zich geen breuk of schade heeft voorgedaan. Als er breuk of schade is die hoger is dan de borgsom, dan verplicht de gast zich om de totale schade te vergoeden. In het geval er schade ontstaat door verwijtbaar en/of onbehoorlijk gedrag door de gast, familie van de gast of iemand die op uitnodiging van de gast in de villa is, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de gast onmiddellijk uit de villa te verwijderen. Dit zonder enige verdere contractuele verplichting van de eigenaar naar de gast toe.

Huurprijzen
De prijzen, toeslagen en kortingen voor de vakantiewoning gelden per week (van zaterdag tot zaterdag). De huurprijzen voor de desbetreffende weken worden op onze internet site bekend gemaakt.

Huurperiode
De huurperiode begint normaal gesproken op zaterdag 14.00 uur (aankomst) tot zaterdag 10.30 uur (vertrek). De huurperiode kan alleen gewijzigd worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. U ontvangt ruim voor de datum van aankomst duidelijke instructies over routebeschrijving en het in ontvangst nemen van de sleutel.
De vakantiewoning wordt het gehele jaar door verhuurd. Kijk op onze internetsite voor de beschikbaarheid.

Aantal gasten
Het aantal gasten mag niet meer zijn als het aantal personen, inclusief kinderen, wat maximaal op onze website of andere publicaties, advertentie staat vermeld, als zijnde voor hoeveel personen de eigenaar het huis verhuurt. Tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de eigenaar. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren als het aantal personen het aantal van het boekingsformulier overschrijdt.

Service
De huurtarieven zijn inclusief gas, water en licht (bij normaal verbruik), tenzij er sprake is van langdurige huurperiodes, zoals bijvoorbeeld overwintering of verhuur gedurende de wintermaanden. Dab zullen er aparte afspraken tussen gast en eigenaar worden gemaakt. Op de dag van aankomst treft u de villa volledig schoon aan. De bedden zijn opgemaakt. Bij een verblijf van langer dan 1 week zullen de bedden 1x per week verschoond worden. De handdoeken dient u zelf in de wasmachine te wassen. Bij een verblijf van langer dan 1 week zal er na een week een kleine schoonmaak plaatsvinden. In het geval de gast aanvullende wensen heeft met betrekking tot de schoonmaak en het aantal keer dat er schoongemaakt wordt, dan wordt dit extra berekend. Wij gaan ervan uit dat u het huis netjes (bij)houdt en dat u afval regelmatig naar de vuilnisbakken/vuilcontainers brengt.

Linnengoed
Lakens, kussenslopen, douchelaken, badlakens, handdoeken, theedoeken zijn in de villa aanwezig. De beschikbaar gestelde (bad/hand)handdoeken zijn alleen voor het gebruik binnen het domein.

Faciliteiten
Alhoewel de grootste zorg is besteed aan de beschrijving van de villa als ook aan de in de omgeving gelegen faciliteiten, kan de eigenaar niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in deze. De omstandigheden in de Algarve zijn totaal verschillend van die van uw thuisland. De eigenaar kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen, en ook niet voor dieren, vogels of insecten die zich in de omgeving van de villa begeven. Het gebruik van de villa en de aangeboden voorzieningen zijn voor eigen risico van de gast. Voor gasten die hun persoonlijke bezittingen in de villa achterlaten, geldt dat dit geheel voor eigen rekening en risico is. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal hiervan. Faciliteiten zoals zwembad, terras, meubilair etc zijn niet voor gebruik van derden.
Ook kan het voorkomen dat bij de accommodatie onverwachts bouwactiviteiten plaatsvinden. Alhoewel wij ons hiervan zoveel mogelijk op de hoogte zullen laten houden, kunnen wij voor een dergelijke situatie geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Roken
De eigenaar verzoekt de gast(en) om te zorgen dat de villa een niet rokers-villa blijft.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Annuleringen
In het geval de boeking wordt geannuleerd door de gast(en), het al betaalde is niet terug betaalbaar als genoemd onder punt Reserveringen. Als de boeking wordt geannuleerd door de gast(en) gelden de volgende annuleringskosten:
Meer dan 6 weken voor de geplande aankomstdatum: 25% van de huursom.
Tussen 6 en 2 weken voor de geplande aankomstdatum: 50% van de huursom.
Minder dan 2 weken voor de geplande aankomstdatum: 100% van de huursom.
Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden.

Verzekering
De eigenaar adviseert de gast(en) een geschikte reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Klachten
Mocht er zich onverhoopt een klacht voordoen, dan dient u dit onverwijld aan het verhuurbureau door te geven. Laat u dit na, dan wordt de eigenaar niet in staat gesteld om de klacht te verhelpen. Niet gemelde klachten tijdens het verblijf worden door de eigenaar niet geaccepteerd, daar de eigenaar niet in de gelegenheid is gesteld om ter plaatse de eventuele klacht te verhelpen.

Onderverhuur
Het is de gast(en) niet toegestaan de villa aan derden te verhuren.

Aansprakelijkheid huurder
De gasten beloven de villa met “respect” te behandelen en te bewonen gedurende de huurperiode en om schade etc onmiddellijk te melden aan de eigenaar of aan het verhuurbureau. Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en zaken die tot het vakantieverblijf behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade dient terstond aan het eigenaar/verhuurbureau gemeld te worden. Voor uw vertrek moet de eigenaar of dienst agent de woning contoleren.

Contractbreuk
Het niet nakomen van de boekingsvoorwaarden wordt beschouwd als contractbreuk tussen de gast en de eigenaar en zal resulteren in een beëindiging van de bezetting van de villa binnen 48 uur zonder enige terugbetaling van de huursom.

Zwembad
Het gebruik van het zwembad is geheel voor eigen risico. Kinderen mogen nooit zonder toezicht van hun ouders van het zwembad gebruik maken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik van het zwembad.

Nederlands recht is van toepassing op de reserverings- en huurvoorwaarden.